Dịch vụ nhân sự nổi bật

Tư vấn nhân sự

Đọc thêm

Cung ứng nhân sự

Đọc thêm

Tuyển dụng

Đọc thêm

Giá trị cốt lõi

Linh hoạt

Linh hoạt trong cách tiếp cận và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự; linh hoạt thích ứng với mọi thay đổi trong yêu cầu từ phía khách hàng.

Tận tâm

Tận tâm lắng nghe để hiểu rõ nhu cầu khách hàng; tận tâm đề xuất những giải pháp tối ưu giúp khách hàng đạt được mục tiêu.

Minh bạch

Minh bạch, trung thực và ứng xử có đạo đức trong mọi tương tác, giao dịch và quy trình làm việc.
 

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua những giải pháp nhân sự linh hoạt và chất lượng.


Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, đồng hành và hỗ trợ đối tác doanh nghiệp tối ưu nguồn nhân lực với tất cả sự tận tâm và minh bạch.

Ban lãnh đạo

“Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, đồng hành và hỗ trợ đối tác doanh nghiệp tối ưu nguồn nhân lực với tất cả sự tận tâm và minh bạch.”

Nguyễn Thị Sen – Giám Đốc

Nâng cấp năng lực nhân sự
cùng GEEK Up

Hẹn lịch tư vấn dịch vụ với đội ngũ chuyên gia của GEEK Up ngay